Zielsverbindingen
Energetische Heling - Auteur
Diep Ziel Duiken

Diep Ziel Duiken in de Zee van Licht en Liefde

Begin augustus is mijn eerste boek over doel en nut van ‘bewust-zijn’ uitgekomen: "Diep Ziel Duiken in de Zee van Licht en Liefde".

Vele facetten waarmee we te maken hebben in het dagelijkse bestaan, waaronder relaties, werk en zelfontwikkeling, komen aan bod en worden uitgediept in dit boek.

Krachtige lichtwezens die verblijven in de energetische wereld die ons omringt en waar we deel van uitmaken, kunnen en willen ons voorzien van nuttige, verrassende informatie.

Zij zijn direct verbonden met De Bron, met de Zee van Licht en Liefde.

Weer verbinding maken met onze innerlijke zintuigen

Wanneer we de raadgevingen van de lichtwezens in acht nemen en effectief toepassen, kunnen we stap voor stap weer het lichtwezen worden dat in liefde met alles en iedereen verbonden is.

Wanneer we niet meer enkel vertrouwen op onze uiterlijke fysieke zintuigen, maar verbinding maken met onze innerlijke zintuigen, dan ontvangen we alle informatie die we nodig hebben om een gezond en overvloedig leven te manifesteren.

Als we ons openstellen voor deze lichtwezens en leren samenwerken kunnen we kommer en kwel meer en meer terzijde schuiven.

curve

"Ga door, houdt moed, wij zijn er elke stap van de weg en in diepe achting, namens al uw vrienden hier en de Meesters van Licht en Genezing, weet u gedragen door het Allerhoogste, schroom nimmer om te vragen, Elia, Amen."

Meesters van Licht en Genezing

Auteur

In het schrijven van "Diep Ziel Duiken" heb ik persoonlijke ervaringen en fragmenten van teksten die ik via een medium mocht ontvangen met elkaar verweven.

Het is mijn innigste hoop mensen te inspireren om met geascendeerde meesters samen te werken en zo de wereld naar een evenwichtige, geweldloze, liefdevolle verblijfplaats te tillen waar het fijn vertoeven is en waar vrede en eenheid overvloedig en constant aanwezig zijn.

Geascendeerde Meesters en andere Lichtwezens weten perfect als geen ander waar het effectief om gaat omdat zij leven in een hogere trillingsfrequentie.

Energetische Heling Sessies

Aan iedereen die behoefte heeft aan meer energie en ontspanning, bied ik helingsessies aan.

Welke situaties zich ook mogen voordoen in jouw leven, een helingsessie kan op een zachte, neutrale wijze zorgen voor meer doorstroming.

Door de toevoer van extra energie worden de plaatsen in jou waar minder energie is of stagneert, bijgevuld, gevoed en verzacht.

Onzichtbaar maar vaak wel voelbaar, wordt de weg waarlangs de energie stroomt opgeschoond indien nodig.

Elke sessie is persoonlijk, en je hoeft verder zelf niets te doen. Het is een proces van energetisch uitbalanceren wat je lichte delen doen toenemen.