Zielsverbindingen
Energetische Heling - Auteur
Diep Ziel Duiken

Auteur

De persoonlijke uitdagingen die er op mijn weg verschenen, waren voor mij aanleiding om leerwegen te zoeken om hier meer inzicht in te verwerven.

Ik wilde graag de oorzaken ontdekken waarom er hoegenaamd strubbelingen plaats vonden, die blijkbaar slechts gevolgen waren van mijn daden.

Toen ik na een lange zoektocht eindelijk terecht kwam bij een medium, Fem, ging er voor mij een nieuwe wereld open.

De informatie die Fem, voor mij, ontving van ‘De Meesters Van Licht en Genezing’, typte ze tijdens een sessie direct uit, zodat ik deze kan herlezen wanneer ik er behoefte aan heb.

De langs deze weg ontvangen, leerrijke informatie is tijd- en grenzeloos.

Karina Wouters

Hoe Diep Ziel Duiken tot stand gekomen is

Toen ik iets voor mijn zestigste geconfronteerd werd met borstkanker ben ik na verloop van tijd beginnen te schrijven om het een plaats te geven.

Tijdens het schrijven heb ik de teksten er weer bijgenomen en werd mij duidelijk dat de informatie die aan mij persoonlijk gericht was, ook veel universele waarheid bevat.

In het schrijven heb ik persoonlijke ervaringen en fragmenten van de teksten met elkaar verweven.

Het was in het begin niet mijn intentie om een boek te schrijven.

Het idee om mijn ervaringen en de teksten met anderen te delen ontstond later pas, omdat ik sterk het gevoel had dat sommige informatie van ‘De Meesters Van Licht en Genezing’ ook voor anderen interessant zou kunnen zijn.

curve

"U kunt er een ‘naam’ aan geven aan wat u mankeert, maar de eerste oorzaak is niet een ‘ziekte’, maar de verbondenheid of beter gezegd: de verdunde verbondenheid met de zee rondom u.."

Meesters van Licht en Genezing

quote image

De Zee van Licht en Liefde

Iedereen die geboren wordt heeft een zielsplan meegebracht vanuit de kosmische wereld.

Dit zielsplan heeft tot doel ons weer bewust te laten worden wie we werkelijk zijn.

Het fysieke lichaam is een omhulling die we als beschermlaag om ons lichtlichaam heen hebben gecreëerd. Dit lichtlichaam is de kern en wat we in wezen zijn en altijd zullen zijn.

Dit zielsplan is niet zichtbaar is voor onze fysieke ogen en we hebben geen fysieke handleiding waarop we ons kunnen richten.

Daarom is het belangrijk om voeling te krijgen met onze innerlijke wereld, die bestaat uit onze intuïtie en gevoelens.

Geascendeerde Meesters en andere Lichtwezens

Bij velen staat het water aan de lippen om antwoorden te vinden waarom er gebeurt wat er gebeurt, door de sterk onzekere tijden waar we nu in beland zijn en die zich blijven uitbreiden.

Echter, als problemen ontstaan op een bepaalde trillingsfrequentie, dan is er een hogere trillingsfrequentie nodig ons er van te verlossen.

Geascendeerde Meesters en andere Lichtwezens weten perfect als geen ander waar het effectief omgaat omdat zij leven in een hogere trillingsfrequentie.

Zij zijn direct verbonden met De Bron, met de Zee van Licht en Liefde.